Ohjeet

Kuinka näyttelyyn ilmoittaudutaan?

Hiirinäyttelyistä saa tietoa yhdistysten jäsenlehdistä, hallituksen jäseniltä, SNL:n www-sivujen kalenterista, hiiriaiheisista facebook ja whatsupp -ryhmissä ja joskus lemmikkiliikkeiden ilmoitustauluilta. Hiirille näyttelyitä järjestävät SNL:n lisäksi paikalliset jyrsijäyhdistykset.

SNL:n näyttelyihin ilmoittaudutaan paikan päällä. SNL:n järjestämissä näyttelyissä ilmoittautuminen ja näyttelylistojen järjestely tapahtuu täysin sähköisesti, eli yhdistyksellä on näyttelyissä käytössään kannettavat tietokoneet. Ilmoittautumiset kirjoitetaan excel-taulokkomuodossa oleviin ilmoittautumiskaavakkeisiin ja tuodaan paikalle muistitikulla, minkä lisäksi kannattaa tuoda mukanaan varmuuden vuoksi ilmoittautumiset tulostettuina liuskoina, tai muuten kaikki tarvittavat tiedot mukana siltä varalta että muistitikku kieltäytyy toimimasta.

Virallisten luokkien hiirten ja pet-luokissa kaikkien näyttelytettävien SNL:n alaisten lajien (hiirten viralliset luokat. pet-luokat hiirille, okahiirille, seeprahiirille) ilmoittautumiset tehdään ilmoittautumiskaavakkeille, jotka tuodaan paikalle muistitikulla, kukin luokka omana erikseen tallennettuna ja selkeästi nimettynä tiedostonaan. Ryhmäilmoittautumisille (kasvattaja-, jalostuseläin- ja sukupolviluokat) on oma kaavakkeensa. Kaikki kaavakkeet ovat ladattavissa näiltä sivuilta joko Kaavake-sivulta tai tämän sivun alareunasta.

Ilmoittautumisaika päättyy (ellei toisin mainita) klo 9:30 ja arvostelun on määrä alkaa klo 10:00. SNL:n näyttelyissä näyttelyluetteloita ei paineta.

Muilla näyttelyitä järjestävillä yhdistyksillä saattaa olla erilainen ilmoittautumiskäytäntö. Jos näyttelyyn ilmoittaudutaan paikan päällä, jokaiselle eläimelle tulee olla kaksi huolellisesti täytettyä ilmoittautumis- / arvostelukaavaketta. Mikäli sama eläin ilmoitetaan sekä viralliseen että pet-luokkaan, tulee kaavakkeita olla kaksi kumpaankin luokkaan.

Joidenkin yhdistysten näyttelyihin tulee ilmoittautua etukäteen, jolloin ilmoittautumiset pitää olla maksettu järjestävän yhdistyksen tilille ja sähköpostin perilläviimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tällöin mukaan tulee liittää maksukuitti tai kuva siitä. Ilmoittautumisohjeet saa aina järjestävältä yhdistykseltä.

Kaikkia näyttelyyn osallistuvia pyydetään lisäksi tutustumaan SNL:n näyttelysääntöihin.

Ilmoittautumishinnat SNL:n näyttelyihin:

Virallinen ja pet-luokka jäsenille

1.-5. eläin - 5 € / kpl
6.-10. eläin - 3 € / kpl
11.- eläin - 1 € / kpl

Hiiret yli 12 kk ilmainen (vir & pet)
Seeprahiiret yli 24 kk ilmainen (pet)
Okahiiret yli 36 kk ilmainen (pet)
Ei-standardit (vir) - ilmainen

Ryhmäluokat (vir) - 2 € / kpl

Paljousalennus lasketaan vir. ja pet-luokista yhteensä.

Ei-jäsenten näyttelyilmoittautumismaksut

Virallinen luokka ei-jäsenille - 10 € / kpl (ml. veteraani-ikäiset ja ei-standardit)
Pet-luokka ei-jäsenille - 5 € / kpl (ml. veteraani-ikäiset)
Ryhmäluokka ei-jäseille 4 € / kpl (vain jalostusluokka mahdollinen).

Katselmusluokka jäsenille

1.-5. eläin - 3 € / kpl
6.- eläin - 2 € / kpl

Katselmusluokan paljousalennus lasketaan erikseen.

Katselmusluokka ei-jäsenille

5 € / kpl

Näyttelymaksut suoritetaan joko ilmoittautumisen yhteydessä tai etukäteen yhdistyksen tilille. Tilille maksettaessa tulee näyttelyyn ottaa mukaan maksukuittikopio ilmoittautumisten yhteydessä vastaanottajalle luovutettavaksi tai näyttää maksukuitti esimerkiksi puhelimelta ilmoittautumisten vastaanottamisen yhteydessä.

Ruusukepalautushyvitykset

Näyttelymaksuja voi korvata palauttamalla hyväkuntoisia SNL:n omia ruusukkeita näyttelyn yhteydessä ja vaihtamalla ne ilmoituslipukkeeseen. 2. hintaluokan (3 €) ilmoituslipukkeeseen vaaditaan 8 palautettua ruusuketta ja 3. hintaluokan (1 €) lipukkeeseen 3 palautettua ruusuketta.

Maksulaskuri näyttelyihin ja rekisteröintiin

Kaavakepohja laskee näyttely- ja rekisteröintimaksut puolestasi, sama pohja jäsenille ja ei-jäsenille. ( Excel, .xlsx )

Ilmoittautumiskaavakkeet, Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret ry:n järjestämät näyttelyt:

Ilmoittautumiskaavake viralliseen luokkaan, HIIRET ( Excel, .xlsx)
Ilmoittautuiskaavake virallisten luokkien ryhmäluokkiin ( Excel, .xlsx)
Ilmoittautumiskaavake pet-luokkaan, HIIRET, OKAHIIRET, SEEPRAHIIRET ( Excel, .xlsx)

Ilmoittautumiskaavakkeiden täyttöohjeet.

Ilmoittautumiskaavakkeet, muiden yhdistysten järjestämät näyttelyt:

Näyttelyilmoittautuminen/arvostelukaavake virallinen luokka, HIIRET ( Word / AdobeAcrobat )
Näyttelyilmoittautuminen/arvostelukaavake pet-luokka, KAIKKI HIIRILAJIT ( Word / AdobeAcrobat )
Ilmoittautuminen ryhmäluokkaan/arvostelukaavake ( Word / AdobeAcrobat )

Ilmoittautumiskaavakkeiden täyttöohjeet

Näytteilleasettajan checklist ( Word / AdobeAcrobat ) : kokoa tälle lomakkeelle kaikki näyttelyyn lähtevät eläimesi.